Om oss

Vi är Sveriges Fyrverkeribranschförbund

SFBs ändamål är att stödja sina medlemmars gemensamma intressen inom fyrverkeriområdet.

Föreningen skall generellt

  • Vara en kontaktorganisation mot myndigheter som handlägger frågor inom föreningens intresseområde.
  • Verka för medlemmarnas utveckling.
  • Aktivt sprida information och kunskap om fyrverkerier.
  • Främja utbildning för att säkerställa en långsiktig och kvalificerad kompetensförsörjning av personal.
  • Verka för en ständig förbättring av säkerheten.
  • Verka för att öka säkerhetsmedvetandet och kunskaperna och därmed förhindra att olyckor inträffar.

Styrelse

SFB:s styrelse har följande sammansättning

Ordförande

Erik Nilsson
Erik Nilsson AB

Kassör

Dan Kanetoft
Hammargren Pyroteknik AB

Sekreterare

Kerstin Blom
Svea Fireworks

Suppleanter

Axel Moberg
Festival Fyrverkerier AB

Peter Hempel
Panda Fyrverkerier i Sverige AB

Våra medlemsföretag

Följande företag är medlemmar i Sveriges Fyrverkeribranschförbund.
Klicka gärna på logotyperna för att besöka respektive medlems egna webbplats.