Nyheter

Skador orsakade av fyrverkerier har minskat enligt MSB

22 december, 2020 i Nyheter, Pressinfo

Enligt pressrelease 21 december 2020 kl. 09:00 på MSB hemsida.

Den 1 juni 2019 infördes nya regler för användning av raketer med styrpinne. Det krävs numera en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen. Nu, över ett år senare kan MSB se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

Det var inför fjolårets nyår som de nya reglerna för användning av raketer med styrpinne aktualiserades. Sedan den 1 juni 2019 krävs det en särskild utbildning och tillstånd från kommunen, som rör användning av raketer med styrpinne. Ett år senare kan man se en minskning av antalet inrapporterade olyckor orsakade av felaktig hantering av fyrverkerier.

MSB skickar varje år en förfrågan till de största akutmottagningarna om inkomna sökande med skador från fyrverkerier. I de svar MSB fått in efter förra nyåret finns ingen som uppgett att de behandlat skador orsakade av raketer. Detta till skillnad från åren 2011-2018 då andelen skador orsakade av raketer legat på cirka 40 procent av de som sökt vård på en av de akutmottagningar som ingått i studien.

– Vi har tydliga indikationer på att införandet av regeln om tillståndskrav för raketer med styrpinne har varit framgångsrik då olyckorna med raketer har minskat kraftigt. Uppgifter baserat på ett år är för lite för att kunna säga att det rör sig om ett trendbrott vad gäller totala antalet olyckor med fyrverkerier, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för hantering av explosiva varor på MSB.

MSB uppfattar det som att regeln följs bra, troligen framför allt beroende på att återförsäljarna på den svenska marknaden inte har haft några raketer i sitt utbud.

Läs mer på MSB hemsida

Fyrverkeri är lagligt att sälja, köpa och avfyra!

10 december, 2019 i Nyheter

Många svenskar tror just nu att alla fyrverkerier är förbjudna pga otydlig rapportering i media. Men det är helt fel, allt utom raketer med styrpinne säljs precis som tidigare!

Bakgrund: SFB, Sveriges Fyrverkeribranschförbund beslöt 2017 att avveckla raketer med styrpinne. Samma beslut i Norge hade lett till färre olyckor.

Vid halvårsskiftet 2019 ändrades reglerna av MSB på SFBs begäran. Raketer med pinne är nu borta ur konsumentsortimentet.

FAQ om ändrade regler för raketer:

Vad omfattas?
Raketer med styrpinne, i praktiken nästan alla raketer.

Vad får man skjuta då?
Fyrverkeritårtor (batterier) fontäner, stjärnbomber, romerska ljus, markeffekter, solar mm. Allt som var godkänt före regeländringen är tillåtet nu också. Utom just raketer.

Får man använda raketer om man har kvar?
Nej, inte raketer med käpp. Återlämnas till försäljningsstället.

Behöver man tillstånd för att skjuta fyrverkerier?
Nej vanligtvis inte, men din kommun kan ha lokal ordningsföreskrift som begränsar plats och tid. Kolla med din handlare eller kommunen.

Raketer förbjudet 2019 – Alla andra fyrverkerier tillåtet

29 december, 2018 i Nyheter

I juni 2019 förbjuds raketer på pinne efter ett initiativ från SFB.
Viss media har framställt det som att alla typer av konsumentfyrverkerier förbjuds i samband med detta, men det är alltså INTE sant!
Det är ENDAST raketer på pinne som kommer att tas bort från marknaden. Resterande produkttyper inom konsumentfyrverkerierna såsom bombtårtor, airbombs, fontäner m.m. kommer fortsättningsvis vara tillåtet för konsumenter att inhandla och skjuta av i samband med påsk, valborg och nyår utan polistillstånd.

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om förändring av ordningsföreskrifterna inom Leksands kommun

14 december, 2018 i Nyheter

Kommunfullmäktige i Leksands kommun beslutade den 16 oktober 2018 att förändra de lokala ordningsföreskrifterna angående fyrverkerier med bl. a. ökade restriktioner för avskjut av fyrverkerier utan polistillstånd. En privatperson överklagade detta beslut till Förvaltningsrätten och Förvaltningsrätten upphäver nu Leksands kommuns beslut.

Läs hela domen genom att ladda ner den här.

Europol gör nedslag mot illegala fyrverkerinätverk

12 december, 2018 i Nyheter

80 ton sprängämnen beslagtagna och 4 webshoppar nedstängda.

Olagliga fyrverkerier är ett enormt problem i hela Europa.Dess oreglerade försäljning orsakar betydande säkerhetsrisker för sjöfarten som fraktar dem, skatteförluster för ekonomier och fara för slutkonsumenterna som inte har någon som helst aning om hur produktionskvaliteten är. Europol har under de senaste tre veckorna gjort ett flertal nedslag för att stävja detta.

Mer information på Europols hemsida: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-cooperation-disrupts-illegal-fireworks-network

Fyrverkeri är fortfarande lagligt att sälja, köpa och avfyra

21 december, 2017 i Nyheter

Fyrverkeri är fortfarande lagligt att sälja, köpa och avfyra! Det föreligger för tillfället ett missförstånd att fyrverkerier inte längre skulle vara tillåtna efter förra nyår. Detta påstående stämmer inte alls utan är något som uppkommit på sociala medier under falska förespeglingar.

Däremot är det bara tillåtet att avfyra fyrverkeri på nyårsafton, påsk och valborgsmässoafton. Det kan även finnas tidsrestriktioner inom er kommun, denna info hittar ni på er kommuns hemsida under lokala stadgar.

Raketer avvecklas

21 november, 2017 i Nyheter

SFB beslutar att avveckla traditionella raketer med käpp. 

Detta p.g.a. erfarenheter av senaste nyåret och positiv verkan av raketförbud i Norge.

Övriga produkter kommer att finnas kvar i sortimentet, såsom fyrverkeritårtor / batterier och fontäner m.m.
I praktiken innebär beslutet att 90% av fyrverkeribranschen slutar importera raketer, men de försvinner inte helt från marknaden förrän lagren är slut.

Läs mer i pressreleasen här..

Stora raketer förbjuds

21 september, 2017 i Nyheter

Sedan maj 2014 förbjuds raketer med satsvikt över 75 gram att säljas till konsument i Sverige. Detta sedan tester visat att större raketer vid felaktig användning allvarligt kan skada människor som träffas av dem.

Detta är ingen stor inskränkning i fyrverkerisortimentet. 75 grams raketer ger fortfarande en mycket häftig effekt. Tårtor, fontäner och andra pjäser påverkas inte av den nya regeln.